Prawo odstąpienia od umowy

Zasady anulowania i przykładowy formularz anulowania


Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dostawy towaru zgodnie z poniższymi postanowieniami.
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani niezależne.

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami (Main Elektroservice GmbH, Hugo-Junkers-Str.3, 60386
Frankfurt nad Menem, Niemcy, tel. 069 247438954, e-mail: info@sk-online-handel.de) poprzez wyraźne oświadczenie (np. List, e-mail) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy . Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazaliśmy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa mają), do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tego zwrotu używamy tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosimy koszty zwrotu towaru. 

Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij.)

Do Main Elektroservice GmbH, Hugo-Junkers-Str. 3, 60386 Frankfurt nad Menem, e-mail: info@sk-online-handel.de

Ja / My (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / przez nas umowy zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

                                                                                                                           

Zamówione dnia (*) / otrzymane dnia (*)                                            


Imię i nazwisko konsumenta (-ów)                                                                                               

Adres konsumenta (-ów)                                                                                       

Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)                                                            

data
                                  

(*) Niepotrzebne skreślić