Herroepingsrecht

Annuleringsbeleid en voorbeeld annuleringsformulier


Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenkomsten voor de levering van goederen in overeenstemming met de volgende bepaling.
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Main Elektroservice GmbH, Hugo-Junkers-Str.3, 60386
Frankfurt am Main, Duitsland, Tel: 069 247438954, e-mail: info@sk-online-handel.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld brief, e-mail) van uw beslissing om terug te trekken uit dit contract. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving dat u uw herroepingsrecht uitoefent, verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als je terug te trekken uit dit contract, zullen wij hebben jullie alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het kiezen van een ander type van levering dan de goedkoopste standaard levering door ons aangeboden hebben gegeven ), die onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen, moeten worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen. 

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.


Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Aan Main Elektroservice GmbH, Hugo-Junkers-Str. 3, 60386 Frankfurt am Main, e-mail: info@sk-online-handel.de

Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

                                                                                                                           

Besteld op (*) / ontvangen op (*)                                            


Naam van de consument (en)                                                                                               

Adres van de consument (en)                                                                                       

Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)                                                            

datum
                                  

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is